Mầm non Dương Nội

http://mn-duongnoi.edu.vn


Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Biểu mẫu 04

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI                                       

 
 
 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018 (sửa đổi)

 

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

72

- Biên chế: 48

 

- Hợp đồng: 24

0

0

29

12

26

0

 

I

Giáo viên

45

Biên chế: 42

03

0

0

25

02

18

0

 

II

Cán bộ quản lý

03

Biên chế: 03

0

0

0

03

0

0

0

 

1

Hiệu trưởng

01

Biên chế: 01

0

0

0

01

0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

02

Biên chế: 02

0

0

0

02

0

0

0

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

Biên chế: 01

0

0

0

0

1

0

0

 

2

Nhân viên kế toán

01

Biên chế: 01

0

0

0

1

0

0

0

 

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4

Nhân viên y tế

01

Biên chế: 01

0

0

0

0

0

1

0

 

5

Nhân viên thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6

Nhân viên khác

21

0

- Hơp đồng quận: 16

- Hợp đồng trường: 05

0

0

0

09

07

0

 

                                                     

                                                 Dương Nội, ngày        tháng 9 năm 2017

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây