Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017

Thứ năm - 25/05/2017 08:52
Nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh đồng thời để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè. Trường Mầm non Dương Nội xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 như sau:
 
  PHÒNG GD&ĐT Q. HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MN DƯƠNG NỘI
            
Số: 47/KH-MNDN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                                          
       Dương Nội, ngày  23 tháng 05  năm 2017
                                                            
 
KẾ HOẠCH
Về tổ chức hoạt động hè năm 2017
 
 
 
 
 

Thực hiện công văn số 527/PGD&ĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2017, đồng thời để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè và chuẩn bị điều kiện cho năm học 2017 - 2018, Trường mầm non Dương Nội xây dựng kế hoạch hoạt động hè 2017 cụ thể như sau:
I . Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc
1. Mục đích
- Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ học sinh.
- Tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh yên tâm công tác.
- Tăng thêm thu nhập cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức hoạt động hè thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện của cha mẹ học sinh.
- Tổ chức các hoạt động trong hè phải đảm bảo an toàn, chủ động phòng chống các dịch bệnh mùa hè.
- Bảo đảm hoạt động theo đúng kế hoạch giáo dục của từng độ tuổi.
3. Nguyên tắc
          - Phụ huynh có con đang học ở trường có nhu cầu gửi con trong hè có đơn xin học hè do phụ huynh tự viết.
- Giáo viên, nhân viên có nhu cầu đi làm hè phải tự nguyện làm đơn và chấp hành sự phân công điều động của nhà trường.
          - Bố trí sắp xếp giảm bớt số cháu/lớp và bố trí cho GV được nghỉ hè.
          - Quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với giáo viên đi làm hè.
II. Nội dung tổ chức hoạt động hè
1. Số lượng dự kiến
- Số lượng trẻ học hè: 430 cháu
Trong đó:    Trẻ nhà trẻ: 30 cháu
                   Trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi: 400 cháu
                   Trẻ mẫu giáo 5 tuổi: 0 cháu
- Số nhóm, lớp trong hè:
                   Nhóm trẻ: 01                          Bình quân trẻ/lớp: 30 cháu
                   Lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi: 14     Bình quân trẻ/lớp: 29 cháu
                   Lớp mẫu giáo 5 tuổi: 0             Bình quân trẻ/lớp: 0 cháu
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên làm hè (hai đợt): 79 người.
Trong đó:
Cán bộ quản lý: 03 người.
Giáo viên dạy hè: 52, bình quân GV/lớp: 02 người
Số nhân viên làm hè (cả nuôi + nhân viên khác): 24 người.
Số giáo viên được bố trí nghỉ hè: 59 người    Thời gian nghỉ BQ/GV: 2/3 tháng
2. Đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi :
- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non (Thông tư số 13/2010/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ GD&ĐT). khắc phục kịp thời khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn .
Đối với những phòng học khi có thi công sửa chữa sẽ không cho trẻ tới lớp
- Ban giám hiệu phân công, bố trí  2 GV/1lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non. Tuyệt đối không nhận trẻ không có đơn xin học hè và trường lớp thiếu an toàn.
3. Về chăm sóc nuôi dưỡng:
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
- Duy trì ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nước uống với các đơn vị như trong năm học.
- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ và của giáo viên, thực hiện nghiêm túc việc giao nhận thực phẩm, lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè đặc biệt đối với bệnh: Thuỷ đậu, tay chân miệng, bệnh tiêu chảy cấp…cụ thể:
+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh trong và ngoài lớp học lau sàn nhà bằng cloraminB2%.
+ Hàng tuần tổng vệ sinh vào chiều thứ 6.
+ Vệ sinh dụng cụ nhà bếp thường xuyên, tráng bát bằng nước sôi trước khi ăn, phơi khăn mặt tại nơi có sánh sáng tự nhiên.
+ Hạn chế cho trẻ ra hoạt động ngoài trời trong những ngày nắng nóng.
          + Tuyên truyền với cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn,sau khi đi vệ sinh và hoạt động ngoài trời, không để trẻ mút tay và đưa đồ chơi lên miệng. Đảm bảo cho trẻ ăn chín uống sôi.
- Thực hiện nghiêm túc qui chế đón và trả trẻ: Trẻ sức khoẻ bình thường mới được nhận vào lớp. Trẻ bị bệnh (sởi, thủy đậu, quai bị, ho gà, đau mắt đỏ…)sốt cao hoặc có triệu chứng bất thường cần được trả lại cho gia đình chăm sóc và kịp thời đưa trẻ đi khám bệnh. Trong trường hợp cá biệt cháu bị mệt nhẹ, phụ huynh vẫn yêu cầu gửi con và có gửi kèm thuốc thì chỉ nhận các loại thuốc thông thường như thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc ho, thuốc bổ có hướng dẫn sử dụng cụ thể (về liều lượng, thời gian uống) và chữ kí xác nhận của phụ huynh. Nhân viên y tế của trường theo dõi sức khoẻ, cho trẻ uống thuốc và phối hợp với giáo viên chăm sóc trẻ.
          - Phòng chống nóng: Đảm bảo đủ quạt, máy phát điện phòng khi mất điện, phòng học thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo cho trẻ uống đủ nước theo nhu cầu.
4. Tổ chức các hoạt động giáo dục :
- Chỉ đạo giáo viên để thực hiện kế hoạch giáo dục một ngày theo nội dung chăm sóc giáo dục trong hè, có kế hoạch cụ thể cho từng khối lớp.
- Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi.
- Không dạy trước chương trình lớp 1 đối với các cháu 5 tuổi.
- Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi và phương tiện phục vụ học tập.
5 .Công tác quản lý, chỉ đạo hè:
- Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hè phân công lãnh đạo trực đầy đủ tại hai khu, có sổ ghi chép đầy đủ (thời gian, người trực, diễn biến tình hình trong ngày…), duy trì việc họp giao ban hè.
- Thực hiện thu chi trong đúng quy định phải có sự thoả thuận với phụ huynh học sinh và được sự đống ý của phòng Giáo dục – Đào tạo và UBND quận.
- Tham mưu với UBND Phường làm tốt công tác điều tra phổ cập trẻ 5 tuổi.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè, kế hoạch tuyển sinh và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn, nghiêm cấm việc dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi.
- Tăng cường kiểm tra đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động hè của các giáo viên và các cơ sở tư thục trên địa bàn dược phân công phụ trách.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong hè.
6. Dự kiến mức thu học phí hè
 
C¸c kho¶n thu Nhà trẻ + Mẫu giáo Ghi chó
Học ngày thứ 7 (nếu có) 120.000/th¸ng  
Chăm sóc b¸n tró 150.000/th¸ng  
Hç trî hÌ 350.000/th¸ng  
TiÒn ¨n 20.000đ/ngày  
Tiền nước uống 12.000/tháng  
(có quy chế chi tiêu hè kèm theo)
7. Công tác bồi dưỡng hè:
          - Căn cứ vào yêu cầu về công tác bồi dưỡng hè của phòng giáo dục và đạo tạo quận Hà Đông trường tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ giáo viên thuộc các đối tượng chung của toàn trường và đặc biệt chú ý:
          Giáo viên khối 5 tuổi, khối 3 tuổi.
          Nhân viên kế toán, y tế.
          Nhân viên nuôi dưỡng.
- Để chuẩn bị cho năm học mới nhà trường đảm bảo bồi dưỡng cho 100% giáo viên và nhân viên.
III. Chẩn bị điều kiện cho năm học mới:
1. Công tác tuyển sinh:
- Trường căn cứ vào tình hình sơ sở vật chất, đội ngũ xây dựng kế hoạch phương án tuyển sinh báo cáo Phòng giáo dục.
           + Đặc biệt quan tâm đến số lượng trẻ 5 tuổi trên địa bàn để huy động trẻ ra học tại trường công lập đạt kết quả tốt.
           + Tổ chức tốt việc tuyển sinh, đảm bảo an ninh- trật tự.
- Trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh từng độ tuổi. Ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi
- Để thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả trường có kế hoạch phân công giáo viên vững chuyên môn, chuẩn bị các phòng học đủ điều kiện cho trẻ học tập.
- Phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con, cần thực hiện đúng quy định về hồ sơ tuyển sinh. Nhà trường sẽ thông báo danh sách và gửi phiếu nhập học do hiệu trưởng ký đến từng học sinh. Tuyệt đối giáo viên không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học.
- Thực hiện tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu được giao.
2. Đội ngũ giáo viên, nhân viên:
          Căn cứ vào số trẻ đăng ký ra lớp,bố trí sắp xếp để đảm bảo tỷ lệ giáo viên/trẻ theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Không tuyển mới giáo viên, nhân viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo.
3. Cơ sở vật chất
- Sửa chữa cửa sổ tại các nhóm lớp và khu vực bếp
- Sửa chữa, thay thế một số hạng mục nhỏ khác
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi cho các lớp.
IV. Tổ chức thực hiện:
1.Thành lập ban chỉ đạo:
Trưởng ban:     Bà Đặng Thị Hương - Hiệu trưởng
P. Trưỏng ban: Bà Nguyễn Thị Ngát – P.HT
P. Trưởng ban: Bà Trịnh Thị Hoan – P. HT
Uỷ viên là các tổ trưởng chuyên môn, bí thư chi đoàn, UV BCH công đoàn.
2. Phân công nhiệm vụ:
Các đồng chí trong ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện chế độ kiểm tra báo cáo theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                                       
- Ban chỉ đạo (để t/h);                                                                    
- Lưu VT.
 
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
(đã ký, đóng dấu)
 
 
Đặng Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 
  Nhà trẻ + Mẫu giáo Cơm trắng
Bữa
chính
Thịt, cá sốt cà chua
Rau cải ngọt xào
Canh bí đao thịt lợn
Nước cam 
Bữa
 phụ
Nhà trẻ Xôi hoàng phố, thịt lợn kho.
Mẫu giáo
Chiều  Nhà trẻ + Mẫu giáo Sữa bột Nuti
 
 
 • 23
  23
 • 22
  22
 • 21
  21
 • 20
  20
 • 19
  19

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

 • Mầm Non Dương Nội
  024.33581510

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập53
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm52
 • Hôm nay10,509
 • Tháng hiện tại155,532
 • Tổng lượt truy cập28,135,231
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây