THỰC HIỆN CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Thứ năm - 19/10/2023 10:40
Trường mầm non Dương Nội thực hiện công khai các hoạt động năm học 2023-2024
THỰC HIỆN CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
   Biểu mẫu 01
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
 
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
năm học 2023-2024.
 
STT NỘI DUNG NHÀ TRẺ MẪU GIÁO
I Mức độ về sức khỏe mà trẻ đạt được:
- Kênh bình thường:
- Kênh suy dinh dưỡng:
- Thừa cân, béo phì:

- 80 trẻ, tỉ lệ 97,6%
- 2 trẻ, tỉ lệ 2,4%
- 0 trẻ tỉ lệ 0%
 

- 391 trẻ, tỉ lệ 94%
- 11 trẻ, tỉ lệ 2,6%
- 14 trẻ, tỉ lệ 3,4%
II Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới
 
Chương trình giáo dục mầm non mới
III Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được:
- Tỉ lệ bé ngoan:
- Lĩnh vực phát triển thể chất:
- Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ:
- Lĩnh vực phát triển nhận thức:
- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ:
- Lĩnh vực phát triển tình cảm quan hệ xã hội:
 


- 95%
- 93%
- 90%
- 90%
- 90%
- 93%


- 98%
- 96%
- 94%
- 93%
- 98%
- 96%
IV Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc  và giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non. - Ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tổ chức khám sức khỏe cho 100% cô nuôi.
- Bếp ăn một chiều đảm bảo vệ sinh.
- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.
- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy.
- Ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện pháp lý về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tổ chức khám sức khỏe cho 100% cô nuôi.
- Bếp ăn một chiều đảm bảo vệ sinh.
- Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh.
- Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy.
                                                               Hà Đông, ngày  15    tháng  09    năm 2023
                                                               Thủ trưởng đơn vị
                                                                 (Ký tên và đóng dấu)

                                                            (Đã kí)
                                                              Trịnh Thị Hoan

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG                                      Biểu mẫu 02
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế đầu năm học 2023-2024
 
STT Nội dung Tổng số trẻ em Nhà trẻ Mẫu giáo
3-12 tháng tuổi 13-24 tháng tuổi 25-36 tháng tuổi 3-4 tuổi 4-5 tuổi 5-6 tuổi
I Tổng số trẻ em 498 82 120  150  146 
1 Số trẻ em nhóm ghép  0  0  0
2 Số trẻ em học 1 buổi/ngày  0  0  0
3 Số trẻ em học 2 buổi/ngày 498 82 120  150  146 
4 Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập  0  0  0  0
II Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 498 82 120  150  146 
III Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe 498 82 120  150  146 
IV Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng 498 82 120  150  146 
V Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em              
1 Số trẻ cân nặng bình thường 473  0 80 117 144 132
2 Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 11 2 2 3 4
3 Số trẻ có chiều cao bình thường 490  0 82 117 147 144
4 Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 8 0 0 0 3 3 2
5 Số trẻ thừa cân béo phì 14 0 1 3 10
VI Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục              
1 Chương trình giáo dục nhà trẻ 82  0 82  0
2 Chương trình giáo dục mẫu giáo 416  0 120 150  146 
      Hà Đông, ngày 15 tháng 09 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
                     
Biểu mẫu 03
UBND QUÂN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non đầu
năm học 2023 - 2024
 
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Tổng số phòng 15  
II Loại phòng học    
1 Phòng học kiên cố 15  
2 Phòng học bán kiên cố 0  
3 Phòng học tạm 0  
4 Phòng học nhờ 0  
III Số điểm trường 01  
IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 4956,1m2  10,5
V Tổng diện tích sân chơi (m2) 2519.3m2   
VI Tổng diện tích một số loại phòng    
1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 58m2  1,9
2 Diện tích phòng ngủ (m2) 58m2 1,9
3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 14m2  0,9 
4 Diện tích hiên chơi (m2) 17m2  1
5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 59m2  1,97
6 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) 98m2  3.27
7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 200,1m2   
VII Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   Số bộ/nhóm (lớp)
1 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định 15 01bộ/01lớp 
2 Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định 0  
VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 15 15 bộ/01sân chơi (trường)
IX Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) 15 1 bộ/1lớp 
X Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)   Số thiết bị/nhóm (lớp)
1 Ti vi 15  
2 Đàn organ 08  
3 Máy phô tô 01  
4 Bàn đúng quy cách 265  
5 Ghế đúng quy cách 498  
6 Tủ đồ dùng cá nhân trẻ 30  
7 Tủ chăn, gối hồ sơ giáo viên 30  
 
    Số lượng(m2)
XI Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/trẻ em
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh* 03(12m2)     15/15(7m2   0,5m2/1 trẻ
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
    Không
XII Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  +  
XIII Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  
XIV Kết nối internet  
XV Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục  
XVI Tường rào xây  
 
  Hà Đông, ngày15 tháng 09 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Biểu mẫu 04
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG NỘI
 
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non năm học 2023 -2024

 
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Tốt Khá Trung bình Kém
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên 46 0 02 24 11 9 0 6 21 0 06 23 0 0
I Giáo viên 31 0 0 23 5 3 0 6 24 0 05 25 0 0
1 Nhà trẻ 07 0 0 3 3 1 0 04 03 0 01 06 0 0
                               
2 Mẫu giáo 24 0 0 19 3 2 0 06 18 0 04 19 0 0
II Cán bộ quản lý 03 0 02 01 0 0 0 0 03 0 01  02 0 0
1 Hiệu trưởng 01 0 01 0 0 0 0 0 01 0 01 0 0 0
2 Phó hiệu trưởng 02 0 01 01 0 0 0 0 02 0 0 02 0 0
III Nhân viên 12 0 0 01 06 05 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Văn thư 01 0 0 0 0 01 0 0 0 0 \ \ 0 0
2 Nhân viên kế toán 01 0 0 01 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 0
3 Nhân viên y tế 01 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nhân viên khác 09 0 0 0 05 04 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Hà Đông, ngày 15 tháng 09 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 

Bữa
chính
Nhà trẻ + Mẫu giáo Cơm trắng 
Tôm rim thịt 
Bắp cải xào 
Canh củ thập cẩm nấu thịt 
Dưa hấu
Bữa
 phụ
Nhà trẻ + Mẫu giáo Chè đậu xanh hạt sen 
Sữa bột Nuti
Chiều  Nhà trẻ + Mẫu giáo  Sữa bột Nuti
 • 23
  23
 • 22
  22
 • 21
  21
 • 20
  20
 • 19
  19

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

 • Mầm Non Dương Nội
  024.33581510

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay2,506
 • Tháng hiện tại132,177
 • Tổng lượt truy cập31,217,813
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây